vikt L sits

Denna video är en del av en serie med övningar som tillsammans utgör de moment som krävs för ett tillbaka hopp från Dandasana till planka.