20e Januari 2020 | Vårens yoga
Allhelgona kyrkan

Vill du utveckla och fördjupa din yoga i vår? I Januari startar årets första kurs. Både nybörjare med viss erfarenhet och fortsättningselever är varmt välkomna! Kurserna fokuserar på hathayogans grundläggande övningar: Yogasana (positioner), pranayama (andning) och raja yoga – den yogiska meditationen. Under kursen går vi igenom positioner och teknik. Vi analyserar rörelser, lär oss…